המרכז מספק שירותי מחקר וייעוץ סטטיסטי לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני ברחבי הארץ
ומתמקד בשלושה תחומים עיקריים:

1. ביצוע ניתוחים סטטיסטיים

המחקר הכמותי כולל לרוב בחינה של השערת מחקר באמצעות שאלון כמותי. המרכז מסייע לסטודנטים בתואר ראשון ושני
בניתוח הממצאים וכולל שני שלבים מרכזיים:

שלב א’: ביצוע ניתוחים סטטיסטיים
שלב זה כולל חלקים שונים: סידור קובץ הנתונים בתוכנת הspss, בדיקת טעויות הקלדה, הוצאת סטטיסטיקה תיאורית, היפוך שאלות, בדיקת מהימנויות למשתנים השונים, ניתוחי גורמים, יצירת אינדקסים, בדיקה של השערות המחקר באמצעות מגוון ניתוחים סטטיסטיים אפשריים והצעות לניתוחים סטטיסטיים נוספים.

שלב ב’: עזרה בכתיבת פרק השיטה ופרק הממצאים.
כתיבת פרק השיטה כוללת פירוט של כלי המחקר ופירוט של המהימנויות והליך בניית האינדקסים. כתיבת פרק הממצאים כוללת את הצגת הסטטיסטיקה התיאורית וממצאים מרכזיים נוספים העונים על השערות המחקר. הממצאים מוצגים באמצעות גרפים וטבלאות בהתאם למבחנים הסטטיסטיים המתאימים.

2. הכנה לבחינות בסטטיסטיקה

המרכז כולל מורים פרטיים העוסקים בתחום הייעוץ הסטטיסטי וההדרכה, אשר מכינים סטודנטים לקראת הבחינות האקדמיות השונות בתחום הסטטיסטיקה ושיטות המחקר. תחומי הלימוד הנם מגוונים וכוללים נושאים שונים הנלמדים באקדמיה:

 • סוגי משתנים וסולמות מדידה
 • מדדי מרכז, מדדי פיזור וסוגי ההתפלגויות
 • מבחנים סטטיסטיים- מבחני T, קשרים (חי בריבוע, ספירמן, פירסון), מבחן שונות חד/ דו כיווני, מבחנים א פרמטריים, רגרסיות ועוד
 • לימוד מבחנים ממוחשבים בתכנת ה-spss וניתוח פלטים
 • הכנה לבחינות בקורסי הסטטיסטיקה לפסיכולוגים

3. ליווי בכתיבת עבודות אקדמיות

כתיבת עבודה אקדמית הנו תהליך מורכב הכולל אתגרים רבים, הדורשים השקעה וזמן רב.
המרכז מאפשר לסטודנטים להיעזר במנחה אשר ילווה אותם לאורך תהליך הכתיבה ומאפשר לסטודנטים לקבל ייעוץ מקצועי ובדרך לגיטימית. השירות ניתן במתכונת של שיעורים פרטיים פרונטליים וטלפוניים.
כחלק מתהליך הליווי, ניתן לקבל הנחיה פרטנית בכל אחד מעשרת שלבי העבודה:

 1. בחירת נושא לעבודה
 2. תכנון תהליך הכתיבה ובחירת ראשי פרקים
 3. איסוף מאמרים וקטלוגם על פי ראשי הפרקים
 4. תרגום מאמרים מאנגלית
 5. ליווי בכתיבת סקירת הספרות
 6. עזרה בהכנת פרק השיטה
 7. ניתוח הממצאים- ניתוח תמות איכותני וניתוחים סטטיסטים בעבודות כמותניות
 8. עזרה בכתיבת פרק הדיון, המבוא והתקציר
 9. סידור ביבליוגרפיה על פי כללי APA
 10. הגהה סופית לעבודה

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר