מאת: ארנון שוורצמן

מה הכללים שחשוב להקפיד עליהם לאורך כתיבת עבודת מחקר אקדמית, כדי לצטט בצורה נכונה את המאמרים בהם נעשה שימוש לכל אורך הכתיבה? כל הפרטים לפניכם

ציטוט נכון ממאמרים הוא מהותי בכתיבת עבודת מחקר, סמינריון או תזה. המאמרים מופיעים בפרק המבוא וסקירת הספרות, אך ממשיכים להיות חלק משמעותי לכל אורך כתיבת העבודה, כשהם מאוזכרים כציטוטים בתוך הטקסט שאנחנו כותבים בפרק הדיון לדוגמה. לכן, יש כמה כללים עליהם חשוב להקפיד כדי שהעבודה שלכם תכלול ציטוט מאמרים נכון ומדויק.

עדכון שוטף: עשו לכם כלל – כל מאמר שאתם משתמשים בו בכתיבת העבודה, הכניסו אותו לרשימת המקורות ברגע שציטטתם אותו. כך תמנעו ממצב בו מופיע בעבודה ציטוט שאתם לא יודעים מה המקור שלו. לפעמים ציטוט אחד יכול להיות משמעותי ביותר עבור התזה שמבקש הכותב לבסס ומכאן החשיבות של ניהול רישום מקורות מסודר.

סוג הציטוט: ישנם כמה סוגים שונים. איך תדעו באיזה סוג לבחור? על פי מה שמתאים לתחום הלימוד ובהתאם לבקשת המרצה / המנחה בקורס הרלוונטי. לדוגמה:

אחידות: דגש פשוט וקצר אך מהותי ביותר: יש לשמור על מבנה אחיד וזהה לכל אורך העבודה מבחינת אופן הציטוט, ארגון הנתונים, סדר הופעת הדברים, כותרות וכל יתר מרכיבי העבודה.

הסוג הנפוץ מכולם הוא ציטוט על פי כללי APA. קבלו כמה כללים בסיסיים לציטוט על פי שיטה זו:

 

אזכור בגוף העבודה לפי מספר הכותבים:

לדוגמה:    (Cook, Cheshire, Rice & Nakagawa, 2013)

ולאחר מכן בהמשך העבודה במידה ומופיעים שוב, רק את שם המשפחה של הכותב הראשון ולהוסיף et al,.

לדוגמה: (Cook et al, 2013)

 

לדוגמה:  (Harter et al, 2003)

 

 אזכור בסוף העבודה :

לדוגמה: Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory (pp. 61-88). Springer Netherlands.‏

 

בגוף העבודה יש הנוהגים לכתוב את שם הכותבים גם בעברית, בנוסף לאזכור באנגלית, אך הדבר לא נהוג בכלל הפקולטות ומומלץ לפעול על פי ההנחיות המרצה/ פקולטה או אפילו לבדוק כיצד המנחה פעל בעניין במאמרים שלו.

כדי שתדעו שיש גם מקורות חריגים רבים כגון מקורות מקוונים, דו"חות ממשלתיים שכללי הציטוט שלהם שונים בפקולטות שונות ולכך יש להיצמד לכללי הציטוט של מוסד הלימוד.